pozyskiwanie bursztynu, biebrza, pozyskiwanie bursztynu biebrza, bursztyn nad biebrzą

Pozyskiwanie bursztynu w leśnictwach nadbiebrzańskich w XIX wieku

Rosyjski jantar, francuski succin, ambre jaune, angielski amber, włoski ambra gialla, szwedzki raf, perski karuba(tj. dosłownie rabuś słomy). Polska nazwa bursztynu pochodzi od niemieckiego słowa berstein, te zaś od staroniemieckiego słowa börnen – płonąć. Niezwykłość i wyjątkowość bursztynu jako „kamienia” o wybitnych walorach estetycznych, a także szczególnych cechach fizycznych budziła zainteresowanie już u starożytnych, którzy toczyli spory o jego pochodzenie. Mityczna wersja głosiła, że […]

Czytaj dalej